Suur-Kouvolan Sitoutumattomien tavoitteita1. Yrittäjyyden tukeminen

* Yrittäjyysmyönteisyyden ja tukemisen lisääminen,

* Kouvolan yrittäjien suosiminen kilpailuttamissääntöjen puitteissa,


2. Kaupungin taseen kroonisen alijäämän korjaaminen

* Kaupungin tuottavimman omaisuuden säilyttäminen omissa käsissämme

* Tuottamattomien rakennusten / toimintojen ylläpidon lakkauttaminen/myyminen tai luovuttaminen yksityiseen yritystoimintaan

* Yrittäjyyttä tukemalla (kohta 1.)


3. Virheellisen talouspolitiikan aiheuttamien veronkorotusten torjuminen

* Välttämällä ”kerskarakentamista”,

* Muuttamalla muuttotappio muuttovoitoksi kannustavan hallinnan keinoin (mm. Kohta 4.),

* Yrittäjyyttä kehittämällä (Kohta 1.)

* Virheellisen talouspolitiikan todentaminen ja vastuunkannon lisääminen


4. Kaavoitukseen ja rakennuslupakäytäntöihin joustavammat menetelmät

* Sääntelyä purkamalla ja tarpeettoman tiukkoja toimintatapoja vähentämällä

* Maaseudun pitäminen elinvoimaisena, uusien omakotitalotonttien jakaminen veloituksetta Kouvolassa perheen perustajille

* Kannustavan avun antaminen suunnittelussa


5. Poliittisen vallan hajauttaminen sekä poliittisen vallan palauttaminen kouvolalaisille

* Sisäpiirivaltaa vähennettävä (kaupunginhallituksen ”neuvotteluryhmä” vast.)


6. Tärkeimmän tiestön ja muun infran parantaminen, sekä korjausvelan pienentäminen

* Kalliiksi käyvien osuuksien myyminen/poistaminen,

* Korjausvelan kerääminen tuleville sukupolville on estettävä


7. Taloudellisten resurssien järkevä jakaminen investointimenojen ja käyttötalouden kesken

* Nettotappiota tuottavien investointien (esim. Ratamo-keskus, Manskin ehostaminen) korvaaminen järkevillä investoinneilla (uusi sairaala toki tarvitaan)


8. Lähipalvelujen säilyttäminen ja liiallisen keskittämisen hillitseminen

* Tukemalla monipalveluosuuskuntien perustamista kaupunkikeskustan ulkopuolelle

* Keskustan ulkopuolisten koulujen säilyttäminen nykyistä väljemmin perustein

* Koulurakennusten monipuolisempaa käyttöä lisäämällä (kouluajan ulkopuolella)

* Maaseudun pitäminen elinvoimaisena/elinkelpoisena erilaisin tukitoimin

* Riittävä julkinen liikenneverkko


9. Virkamiesten palkat ja tehtävät tulosvastuullisemmaksi


10. Haitallisen tai perusteettoman maahanmuuton torjuminen

* Ratkaisuja asukasluvun kohottamiseksi muulla keinolla kuin haitallisella maahanmuutolla


11. Uudistettu terveydenhuolto-ohjelma (ennaltaehkäisyyn lisäpanostusta)

* Vanhuuden turvaaminen palveluin (digitaalisin, rationaalisin ja emotionaalisin tavoin, sekä lisäämällä palveluita (monipalvelukeskukset ym.)

* Palkitsemalla liikuntaharrastuksista ja kannustamalla terveellisiin elämäntapoihin

* Tukemalla riskiryhmiä terveelliseen elämäntapaan (säästöä sote-palveluissa)


 
 
 
Etusivu
Ajankohtaista
Mielipiteitä
Valtuusto
Tukijat
Yhteydenotto
Etusivu

Ajankohtaista

Säännöt
Tavoitteet
Uutisia
Kuntalaisaloitteet
Mielipiteitä

Valtuusto

Tukijat

Yhteydenotto